Treecom s.r.o. Odoo verzia 14.0-20220430

Informácia o Treecom s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Invoice Format Editor
Invoice Format Editor
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Nástenky
Vytvorte si vlastné informačné panely
Opravy
Oprava pokazených produktov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Fórum
Spravujte fórum s FAQ a Q&A
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca
Nadobúdateľ platby Paypal
Nadobúdateľ platby: Paypal implementácia
Prúžkový odberateľ platieb
Príjemca platby: implementácia prúžkov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovak - Accounting